Součástí online kurzu

Změna pro život

kurz Změna pro život Vám nejen předá informace, ale i pomůže provést změnu. Vezměte zdraví do vlastních rukou!

Jarmila Kubicová

Za svůj život jsem prošla několika profesemi, které mě ne vždy zcela naplňovaly. Pak přišel čas, kdy jsem potřebovala řešit zdravotní stav svých blízkých a nehodlala se smířit s tím, že nějaká nemoc je nevyléčitelná. Řídím se rčením „Kdo hledá, najde“, a tak jsem se postupně stala výživovou poradkyní a poradkyní k potravinovým intolerancím. Umím číst krevní rozbory podle celostní medicíny a soustředím se také na na práci s duší.

Kdo hledá, ten najde

V poslední době vnímám, že se čím dál tím více lidí zajímá hlouběji o své zdraví a potřebují ucelenější informace k tomu, aby si dotvořili svou vlastní představu na cestě k uzdravení a k udržení schopnosti žít plnohodnotný život do vysokého věku. 

Je také více těch, kdo přicházejí na konzultace preventivně. Uvědomují si, že budou o krok vpředu a vyhnou se tak mnohým onemocněním. A to je jistě pro kvalitní život velká deviza.

Nyní jsem součástí projektu Vitamíny s příběhem a Umělci života, které se zaměřují na předávání informací a praktických zkušeností všem, kdo chtějí převzít odpovědnost za své zdraví do vlastních rukou a touží nalézt rovnováhu při zachování fyzického i mentálního zdraví.

Dlouhá léta jsem sbírala zkušenosti v této oblasti a vždy mě zajímaly souvislosti mezi zdravím a způsobem stravování, psychickým nastavením, životním stylem.

Své zkušenosti propojuji s novými informacemi, ať už v rámci vzdělávání v projektu Vitamíny s příběhem (kurzy pod vedením německé lékařky celostní medicíny Barbary Miller, přednášky prof. Anny Strunecké, kurz pod vedením ing. Radky Burdychové), či samostudiem tak, abych je mohla nabídnout svým klientům.

Přeji si, aby ke mně přicházeli lidé, kteří se mnou souzní a kterým mohu pomoci najít to nejlepší řešení situace, v níž se právě nacházejí. Mým přáním je, abychom nečekali, až nám lékař sdělí diagnózu některé z civilizačních chorob, ale abychom se v první řadě zaměřili na prevenci svého fyzického a duševního zdraví. Získáme tím víc, než jsme si schopni uvědomit.

Každý člověk je originál a sám nejlépe ví, kde dělá chyby. Jsem přesvědčena, že budete-li opravdu chtít, tak svou cestu ke zdraví najdete. Budu poctěna, využijete-li k tomu mých zkušeností.

Rozhodnete-li se využít mých znalostí a zkušeností, ráda Vám je předám.

Získané certifikace

Reference od klientů

Paní Kubicová podává zajímavé a přitom praktické informace. Vše dokáže vysvětlit logicky, má přehled o dané problematice. Její jednání je empatické, nenásilné, dává prostor k vyjádření druhé osoby, umí naslouchat. Děkuji moc…

Miriam Doležalová

učitelka

Když přijde v životě nějaká nemoc, hledáme radu a pomoc  u lékařů. Na základě našich zkušeností, zvláště  při chronických nemocech, se ocitáme  v bludném kruhu a místo cesty k uzdravení přicházejí další zdravotní problémy a beznaděj. U mě to jsou potíže se zrakem a u manžela střevní potíže a vysoký krevní tlak.  O péči za své zdraví jsme zodpovědni každý sám za sebe a jsme rádi, že jsme mohli na své cestě potkat paní Kubicovou, která nás obohatila svými  zkušenostmi a radami.Vím, že se na paní Kubicovou můžeme kdykoliv obrátit  a  je vždy ochotná pomoci. Užívání vitamínových doplňků značky Vitality se stalo nenahraditelnou součástí cesty ke zdraví.        

Beáta (48 let) a Miroslav (58 let) Hnídovi z Karviné

zdravotní sestra a důlní zámečník